Personál

Mudr-Eva-Lohniska

MUDr. Eva Lohniská – lékařka

 

Vzdělání 

 • 1993 – specializační atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
 • 1988 – atestace v oboru vnitřního lékařství I. stupně
 • 1985 – ukončeno studium na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha

Pracovní zkušenosti 

 • od 2008 specialistka v oboru rehabilitační medicíny na pracovišti Fügnerova 1, Litoměřice
 • 1998 – 2008 primářka Rehabilitačního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
 • 1985 – 1998 lékařka tamtéž

Další pracovní aktivity 

 • výuka fyzioterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Informace o dalším vzdělávání 

 • 2003 – získání certifikátu pro učitele myoskeletální medicíny s mezinárodní platností
  pod vedením Prof. MUDr. Karla Levita DrSc. a Prof. MUDr. Vladimíra Jandy DrSc.
 • 2011 – získání certifikátu pro provádění terapie dynamickou neuromuskulární stabilizací pod vedením Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 • 2012 – absolvování Kurzu Vojtovy metody pro lékaře na akreditovaném pracovišti pro Vojtovu metodu RL Corpus Olomouc
 • 2016 – Prechtlova metoda hodnocení hybnosti novorozenců a kojenců
 • soustavné rozšiřování odbornosti řadou dalších kurzů, seminářů a přednáškové činnosti
Mudr-Eva-Lohniska

MUDr. Dana Tinková – lékařka

 

Vzdělání 

 • 2005 – ukončeno studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 2011 – specializační atestace v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína

Pracovní zkušenosti 

 • 2005 – 2009 lékařka na rehabilitačním lůžkovém oddělení Městské nemocnice Litoměřice
 • 2009 – 2021 lékařka na rehabilitačním lůžkovém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
 • 2021 až nyní lékařka v soukromé ordinaci Rehamedika, Litoměřice

Informace o dalším vzdělávání 

 • 2010 – absolvování kurzu myoskeletální medicíny pod vedením MUDr. Jana Vacka,Ph.D.
 • soustavné rozšiřování odbornosti dalšími kurzy a semináři
Jitka Brabcová

Jitka Brabcová – fyzioterapeutka

 

 • 2009 – získání certifikátu MZ ČR pro terapii mobilizačními technikami
 • 2010  – kurz dynamické neuromuskulární stabilizace pod vedením Mgr. M.Šafářové, Ph.D.
 • 2011 – získání certifikátu pro terapii kineziologickým tejpováním – Maxtaping
 • 2013 – Koncept proprioceptivní neuromuskulární facilitace /PNF) – certifikovaný kurz
 • 2014 – Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové – certifikovaný kurz
Portrait Professional Studio FULL PORTABLE.7z

Jitka Dvořáková – fyzioterapeutka

Specialistka na terapii Vojtovou metodou

 

 • 2000 – získání osvědčení pro Vojtovu terapii na akreditovaném pracovišti pro Vojtovu metodu RL Corpus Olomouc
 • 10 let praxe terapie Vojtovou metodou u dětí na D ětské klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
 • 2013 – Dynamická neuromuskulární stabilizace pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 • 2016 – Prechtlova metoda hodnocení hybnosti novorozenců a kojenců
 • 2018 – Kinesio Taping pod vedením Mgr. Peroutky
2010-2013 VŠ - bakalářské studium v oboru fyzioterapie 2016-2019 VŠ - magisterské studium v oboru fyzioterapie Certifikované kurzy MZ ČR 2015-2016 - Diagnostika a terapie funkčních poruch pod vedením Bc. Vlasty Bezvodové 2016 - Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence pod vedením PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D. 2017-2018 - Dynamická neuromuskulární stabilizace pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. 2020-současnost - Vojtova metoda RL -Corpus pod vedením Mgr. Blanky Vlčkové Další kurzy 2013 - Kurz Feldenkraisovy metody pod vedením Zuzany Frankové 2013 - Instruktor fitness pod vedením PaedDr. Petra Tlapáka, CSc. 2014 - Spirální stabilizace páteře (kurz 1A, 1B) pod vedením MUDr. Richarda Smíška 2015 - Spirální stabilizace páteře (kurz 1C, 1D) pod vedením MUDr. Richarda Smíška 2015 - Míčková facilitace pro fyzioterapeuty pod vedením Vlasty Jebavé 2018 - Kinesio Taping pod vedením Mgr. Michala Peroutky 2019 - Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi pod vedením Mgr. Petra Bitnara

Mgr. Martina Schorschová

 

 • 2010 – 2013  VŠ – bakalářské studium v oboru fyzioterapie
 • 2016 – 2019  VŠ – magisterské studium v oboru fyzioterapie

Certifikované kurzy MZ ČR

 • 2015 – 2016 – Diagnostika a terapie funkčních poruch pod vedením Bc. Vlasty Bezvodové
 • 2016 – Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence pod vedením PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D.
 • 2017 – 2018 – Dynamická neuromuskulární stabilizace pod vedením prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.
 • 2020 – současnost – Vojtova metoda RL -Corpus pod vedením Mgr. Blanky Vlčkové

Další kurzy

 • 2013 – Kurz Feldenkraisovy metody pod vedením Zuzany Frankové
 • 2013 – Instruktor fitness pod vedením PaedDr. Petra Tlapáka, CSc.
 • 2014 – Spirální stabilizace páteře (kurz 1A, 1B) pod vedením MUDr. Richarda Smíška
 • 2015 – Spirální stabilizace páteře (kurz 1C, 1D) pod vedením MUDr. Richarda Smíška
 • 2015 – Míčková facilitace pro fyzioterapeuty pod vedením Vlasty Jebavé
 • 2018 – Kinesio Taping pod vedením Mgr. Michala Peroutky
 • 2019 – Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi pod vedením Mgr. Petra Bitnara
Martina Vernerová

Martina Vernerová

recepce